Welke hypotheekvormen zijn er?

De meeste huishoudens die een huis willen kopen, zullen hiervoor geld lenen in de vorm van een hypothecaire lening. De hypotheekmarkt bestaat uit talloze verschillende soorten hypotheken. Erg verwarrend zijn alle verschillende namen die er aan hypotheken gegeven worden. Door nader onderzoek merk je dat veel hypotheekvormen eigenlijk hetzelfde zijn. Welke hypotheekvormen zijn er?

Moment van aflossen

Wil je geld lenen voor aankoop van een huis, dan zie je soms door de bomen het bos niet meer. Zoveel aanbod aan hypotheken is er. Misschien is het dan handig om hypotheken in te delen naar het moment van aflossing. Je kunt vrijwel alle hypotheken dan in twee groepen indelen en dit maakt het al een stuk gemakkelijker. Je kunt hypotheken indelen in hypotheken waarbij je maandelijks een klein beetje aflost en hypotheken waarbij je het gehele bedrag in één keer aflost.

Hypotheken met maandelijkse aflossing

Sluit je een hypotheek af waarbij je maandelijks een bedrag aflost, dan zal iedere maand de schuld minder worden, maar ook de te betalen hypotheekrente. Hoe de maandelijkse aflossing wordt bepaald, is afhankelijk of je kiest voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Bij een annuïteitenhypotheek wordt een vast maandbedrag vastgesteld, dat bestaat uit rente en aflossing. Het maandbedrag is iedere maand hetzelfde. Omdat maandelijks de hypotheekschuld minder wordt, wordt het aflossingsdeel hoger en het rentedeel lager. Hierbij profiteer je in het begin van een hoge hypotheekrenteaftrek, die na verloop van tijd steeds minder zal worden. Bij een lineaire hypotheek zal het aflossingsdeel over de gehele looptijd gelijk blijven. De hypotheekrente daarentegen, zal door een dalende hypotheekschuld wel maandelijks dalen. De maandbedragen zijn in het begin erg hoog, maar dalen tijdens de looptijd door de dalende hypotheekrente.

Hypotheken met eenmalige aflossing

Je kunt ook een hypotheek afsluiten waarbij je eenmalig de gehele hypotheekschuld aflost. Deze aflossing zal plaatsvinden aan het einde van de looptijd. Dit gebeurt met een kapitaal dat je opbouwt tijdens de looptijd van de hypotheek. Bij het opbouwen van kapitaal gaat dit om een spaarhypotheek of een beleggingshypotheek. Bij een spaarhypotheek betaal je een maandelijks bedrag dat bestaat uit hypotheekrente en premie voor een spaarverzekering. Bij een beleggingshypotheek betaal je maandelijks hypotheekrente en een bedrag voor een beleggingsverzekering. Omdat dit risicovolle hypotheekvormen zijn, wordt een overlijdensrisicoverzekering meestal verplicht. Dit geldt ook voor een aflossingsvrije hypotheek. De maandelijkse lasten bestaan dan enkel uit hypotheekrente en een verplichte overlijdensrisicoverzekering.

Gevolgen financiële crisis

De financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat de opgebouwde kapitalen bij veel spaar- en beleggingshypotheken onder het gewenste niveau kwamen. Het kapitaal zou niet meer toereikend zijn om een hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. De overheid heeft daarom maatregelen genomen. Een spaar- en beleggingshypotheek en ook een aflossingsvrije hypotheek, zijn niet meer af te sluiten als je recht wilt houden op hypotheekrenteaftrek. Enkel met een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek houd je recht op hypotheekrenteaftrek.

Share