Hét bureau voor archeologisch onderzoek en advies

Voor sommige bouw- of aanlegprojecten moet u een archeologisch vooronderzoek laten verrichten, bijvoorbeeld in het kader van een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan. Dit onderzoek moet steeds door een erkend archeoloog uitgevoerd worden, die bepaald of er al dan niet archeologisch erfgoed op het terrein aanwezig is. Bij Transect bent u hiervoor aan het juiste adres! Transect is een officieel archeologisch onderzoeks- en adviesbureau dat ervoor zorgt dat al uw bouwplannen archeologisch aan alle normen voldoen.

Bureauonderzoek en controleboringen

Bij Transect kan u voor alle aspecten van het archeologisch onderzoek terecht. Onze diensten gaan van bureau- en booronderzoek tot proefsleuvenonderzoek en opgravingen.
Elk onderzoek begint meestal met een archeologisch bureauonderzoek, vaak gecombineerd met een controleboring. Tijdens het bureauonderzoek zullen wij vastleggen wat de exacte verwachtingen van het archeologisch onderzoek zijn. Zo geven we aan of er mogelijk archeologische sporen in het gebied aanwezig zijn en of deze door de plannen verstoord kunnen worden. Het bureauonderzoek wordt vaak gecombineerd met een controleboring om deze verwachtingen te toetsen. Dankzij dit gecombineerde onderzoek voldoet u vaak aan uw onderzoek verplichting en kan u rustig met uw bouwplannen doorgaan.

Waardebepaling door boor- of proefsleuvenonderzoek

Een booronderzoek wordt niet enkel ter controle uitgevoerd. Zijn er archeologische vindplaatsen in de ondergrond gevonden, zullen wij dit vastleggen door een karterend booronderzoek. Ook om de waarde van deze vindplaatsen te bepalen, wordt af en toe een boring uitgevoerd. De gebruikelijke manier om vindplaatsen te waarderen is echter een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek worden een of meerdere proefsleuven machinaal uitgegraven. Aan de hand hiervan zal het onderzoeksbureau bepalen of er werkelijk sprake is van archeologische vondsten of sporen. Worden er waardevolle resten gevonden, moeten deze opgegraven worden. Transect kan zowel kleinschalige als grootschalige opgravingen uitvoeren. Na de opgravingen worden alle archeologische vondsten steeds gedocumenteerd en veilig opgeborgen. 

Programma van eisen en professioneel advies

Bij Transect kunt u niet alleen voor het onderzoek zelf terecht. Zo kunnen wij ook het programma van eisen opstellen. Het programma van eisen is een document waarin de eisen en voorwaarden van het archeologisch onderzoek vastgesteld worden. Zonder dit document mag u geen gravend onderzoek, zoals een proefsleuvenonderzoek of een opgraving, laten uitvoeren. Transect zal dit document voor u opstellen en met het bevoegde gezag afstemmen. 
Tenslotte is Transect ook gespecialiseerd in archeologievriendelijke bouwmethoden. Wij zullen u daarom met alle plezier adviseren hoe u tijdens het bouwen archeologische waarden kan behouden. Deze archeologievriendelijke bouwmethoden zijn vaak een alternatief voor opgravingen, iets wat iedereen toch wil vermijden tijdens het bouwen. 

Meer informatie? Neem contact op!

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van Transect of de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder!

Share