Energieleverancier Nuon wordt Vattenfall

Overname Nuon door Vattenfall in 2009


De overname van Nuon, opgericht in 1994, door de energieproducent Vattenfall uit Solna (Zweden), actief sinds 1909, dateert van 2009. Op 4 oktober 2018 besliste het moederbedrijf dat de oude benaming zou verdwijnen. Zeg nu zelf: hebben we moeite met het kristalheldere "Vattenfall" of "waterval" in vergelijking met het huidige "NU(tsbedrijf)" en "O(ost)" en "N(oord)"? Het is dan wachten tot in maart 2019 voor de aftrap van de campagne voor de naamswijziging om klanten vertrouwd te maken met de nieuwe benaming van hun energieleverancier.


De campagne bestaat enerzijds uit een TV- commercial waarbij een moeder samen met haar dochter de familie van de dochter in Zweden bezoekt. Aan het einde van het 60 seconden durende filmpje, luister bijgezet door een zacht muziekje, besneeuwde Zweedse landschappen en een portie windmolens en oplaadpunten, wordt de kijker ingelicht over de naamsverandering want "samen zijn we meer". Een tweede element van de campagne bestaat uit een licht aangepaste communicatie. De klant zal voortaan aangeschreven worden met een gecombineerd logo op de briefwisseling. Wanneer het vertrouwde merk volledig uit het straatbeeld zal verdwijnen en het logo met het geel-blauwe bolletje voortaan de plak zal zwaaien, is vooralsnog onbekend.

Een energieleverancier met een duurzame ambitie!

Als je bedrijf "waterval" heet, staat het in de sterren geschreven dat je volop investeert in groene energiebronnen zoals zon, water en wind. Met ruim 20.000 werknemers en activiteiten o.a. in Zweden, Nederland, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk en Groot- Brittannië heeft de energiereus zich een ambitieuze doelstelling vooropgesteld. Het wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Op deze doelstelling, ook wel kernachtig verwoord als "Power Climate Smarter Living" is de strategie gebaseerd. Ook de vaststelling dat klanten bij hun keuze van energieleverancier steeds meer rekening houden met de impact op het klimaat, ondersteunt deze ambitie. Hiervoor werd een zogenaamde CO2- roadmap geschreven. Het is de bedoeling dat niet enkel de eigen activiteiten maar ook die van haar leveranciers en klanten uiteindelijk klimaatneutraal zullen moeten worden. Dit impliceert enerzijds een versnelde omschakeling naar fossielvrije brandstoffen. Kenschetsend hiervoor was het afstoten van de bruinkoolcentrales in Duitsland in 2016 waardoor de CO2-emissies met bijna 75% daalden. Hiermee zette de energieproducent haar ambities flink in de verf vermits de omzet en de winst hierdoor flink kelderden! Anderzijds vereist de CO2- roadmap een volledige inzet op groene energie zowel in Nederland als in het buitenland.

Duurzame megawatts in Nederland

De Scandinavische brandstofproducent Vattenfall is ambitieus en alert als het op participeren aan groene projecten aankomt. Zo werd het allereerste subsidieloze windpark van Nederland, "Hollandse Kust Zuid 1&2" genaamd, in 2018 aan het Zweedse conglomeraat gegund. Het windpark zal huisvesting bieden aan 76 gloednieuwe 10MW turbines waarvan de 94 meter lange wieken groene brandstof uit de Noordzeelucht zullen slaan voor zo'n 1 tot 1,5 miljoen huishoudens en dit vanaf 2023. Verder onderzoekt het bedrijf samen met de Technische Universiteit Delft op welke manier waterstof kan worden ingezet in de eigen gascentrales. Voor de installatie van zonnepanelen wordt dan weer handig gebruik gemaakt van de bestaande windmolenparken in de Wieringermeer, Eemshaven, Hemweg en Velsen. Het bedrijf uit het land van Pippi Langkous bewandelt graag het pad van de samenwerking en gaat volop partnerships aan in haar queeste naar groene uitdagingen. Het lijkt bijna een Zweeds sprookje!

Wat verandert er voor de bestaande klanten?

Voor de bestaande klanten van de in 2009 overgenomen Nederlandse energieproducent verandert er eigenlijk bijna niets behalve de benaming naar Vattenfall. Klanten zullen nog steeds hun ervaringen, reviews en klachten kunnen posten en zullen op eenzelfde wijze worden bijgestaan door hun vertrouwde contactpersonen. De bestaande contracten ondergaan geen wijzigingen. De communicatie aan de klant zal de benaming en het logo van de beide bedrijven vermelden. Verder zal de klant geleidelijk aan vertrouwd geraken aan de nieuwe benaming en aan de resoluut duurzame drijfveer van het moederbedrijf Vattenfall. In externe relaties, zoals de contacten met leveranciers, partners en overheden wordt de nieuwe benaming gebruikt en is er geen overgangsperiode. Ook nieuwe contracten met particulieren worden met het moederbedrijf gesloten. De ambitie die de noordse onderneming koestert, is alleszins een uitstekende voedingsbodem voor een schoon, groen en duurzaam Nederland. Dat is ook wat we verwachten. Zoals de TV- commercial aankondigt, zijn we samen inderdaad méér en heeft het al sinds 2009 gewerkt. Nu is het aan het hoofdkwartier in Solna om de handen uit de mouwen te steken en de groene ambities waar te maken!


Share