Drie grote redenen achter de opkomst van het flexibel werken!

De groei van het aantal mensen dat hybride/flexibel werkt, is een wereldwijde trend die geen tekenen van vertraging vertoont. In deze blogbijdrage gaan we dieper in op enkele van de redenen achter deze verschuiving en bespreken we de mogelijke gevolgen voor zowel bedrijven als werknemers. We bekijken hoe veranderingen in technologie, cultuur en werkstijlen ertoe hebben geleid dat meer mensen traditionele kantooruren willen combineren met werken op afstand of flexibele roosters. We bekijken ook de voordelen en uitdagingen van hybride/flexibel werken en geven enkele tips voor bedrijven die de overstap willen maken.

Het veranderende gezicht van werk

Een van de belangrijkste drijfveren achter de groei van hybride/flexibel werken is de veranderende aard van het werk zelf. Met de komst van digitale technologie zien we een verandering in de manier waarop werknemers worden ingezet. Dit heeft geleid tot een groeiend aantal mensen die op afstand of volgens een flexibel rooster kunnen werken. Zo kunnen veel IT'ers en creatieven zoals grafisch ontwerpers of webontwikkelaars hun werk gemakkelijk doen van overal ter wereld met een internetverbinding.

Bedrijfscultuur

Een andere factor die heeft bijgedragen tot de groei van hybride/flexibel werken zijn veranderingen in de bedrijfscultuur. De laatste jaren is er een verschuiving opgetreden van de traditionele hiërarchische bedrijfsstructuur naar een meer platte en wendbare organisatie. Dit heeft geleid tot een cultuur die meer open staat voor flexibele werkregelingen. Daarnaast heeft de opkomst van de millennial generatie ook geleid tot veranderingen in de werkcultuur. Millennials staan over het algemeen meer open voor nieuwe werkregelingen en willen zich minder snel vastleggen op traditioneel fulltime kantoorwerk.

Verbeterde technologie

Een andere belangrijke drijvende kracht achter de groei van hybride/flexibel werken is de verbeterde technologie. In het verleden was werken op afstand vaak onpraktisch door een slechte internetverbinding en onbetrouwbare communicatiemiddelen. De vooruitgang in de technologie heeft het echter mogelijk gemaakt dat mensen van overal met een betrouwbare internetverbinding kunnen werken. Ook op de wolk gebaseerde toepassingen en diensten zoals cloud hosting hebben het gemakkelijker gemaakt voor mensen om op afstand aan projecten samen te werken.

Voordelen van hybride/flexibel werken

Er zijn veel potentiële voordelen van hybride/flexibel werken voor zowel bedrijven als werknemers. Voor bedrijven kan hybride/flexibel werken leiden tot meer productiviteit en creativiteit, en tot lagere kosten. Voor werknemers kan hybride/flexibel werken een beter evenwicht tussen werk en privéleven bieden en meer controle over hun tijd. Bovendien kan werken op afstand ook helpen om je ecologische voetafdruk te verkleinen door minder woon-werkverkeer nodig te hebben.

Conclusie

De groei van het aantal mensen dat hybride/flexibel werkt is een trend die wordt gestimuleerd door veranderingen in cultuur, werkstijlen en technologie zoals cloud hosting . Er zijn veel potentiële voordelen voor zowel bedrijven als werknemers. Al met al verwachten we dat de groei zal blijven voortzetten.

Share