NederlandReview

  Ervaringen Zelfstroom

  Lees nu her de ervaringen van andere Zelfstroom gebruikers. Zelfstroom is een energieleverancier. Zelfstroom wil mensen in staat stellen om groene energie op te wekken, of in ieder geval om mensen te helpen over te stappen op duurzame energie. Veel mensen vinden het belangrijk om groene stroom te gaan gebruiken, of zelf om deze op te gaan wekken. Veel mensen zijn echter bang dat groene stroom duur zou zijn, of dat zelf duurzame energie opwekken lastig is. Zelfstroom Wil dit doorbreken.

  Over Zelfstroom

  Zelfstroom is opgericht met een missie: goedkope energie op een duurzame manier leveren aan zoveel mogelijk mensen. Zelfstroom denkt dat de natuur meer dan voldoende energie levert en dat we deze energie moeten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan zonne energie en windenergie. Door op een slimme manier van deze natuurlijke bronnen gebruik te maken kan er op een duurzame manier voor goedkope energie gezorgd worden.

  Zelfstroom heeft een team van ervaren professionals. Deze professionals geven advies over hoe u op de meeste eenvoudige en goedkoopste manier van duurzame energie voorzien wordt. Goedkope energie kan voor de één bijvoorbeeld betekenen dat hij zonne energie op moet gaan wekken, terwijl de ander meer gebaat is om in een project van Zelfstroom te participeren.

  Zo werken zonnepanelen volgens zelfstroom!

  Diensten Zelfstroom

  Zelfstroom is zich er van bewust dat duurzame energie nodig is voor iedereen. Tegelijk beseft Zelfstroom dat investeren in duurzame energie nog weleens een barrière kan vormen. Duurzame energie moet natuurlijk wel goedkope energie blijven. Daarom biedt Zelfstroom diverse pakketten aan.

  Zo is het bij zelfstroom mogelijk om op maat gemaakte pakketten te huren die zonne energie op wekken. De huurprijs wordt dan betaald met de opbrengsten van de zonne energie Naast pakketten voor zonne energie biedt Zelfstoom ook zogenaamde alles in één pakketten aan. Met deze pakketten neem je ook gelijk groen gas af bij Zelfstoom. Uiteraard neem je dit groene gas dan wel tegen inkoopprijs af, want duurzame energie moet natuurlijk wel goedkope energie blijven.

  Naar het huren van zonne energie pakketten kan het natuurlijk ook zo zijn dat je niet wilt huren, maar dat je wilt dat de zonnepanelen ook direct van jou worden. Maar waar begin je met het investeren in zonne energie. Mogelijk weet je niet waar je moet beginnen en wil je wel graag een aantal zekerheden voordat je gaat investeren in zonne energie. Gelukkig heeft Zelfstroom daa rover na gedacht. Zelfstroom biedt een pakket aan met zonnepanelen op maat. Met dit pakket wordt je volledig geïnformeerd en krijg je een maatoplossing. Daarnaast wordt je beschermd tegen onverwachte onderhoudskosten en krijg je een opbrengstgarantie. Zo worden de risico’s om te investeren in duurzame energie een stuk kleiner.

  Klachten Zelfstroom

  Heb je een klacht over Zelfstroom, dan kun je die per mail of per telefoon stellen. Daarnaast is Zelfstroom ook te vinden op social media als Facebook en Twitter. Als je zelf al klant bent bij Zelfstoom, of ervaringen hebt met Zelfstoom, deel die dan alsjeblieft hieronder. Zo kunnen toekomstige bezoekers van deze website beter hun keuze maken.

  Ervaringen die u vertellen of u echt bespaart op uw energierekening bij zelfstroom. Hoe is de service en bent u blij met de overstap? Lees het hier!

  Zelfstroom

  Zelfstroom wil bedrijven en particulieren gemakkelijk en goedkoop laten overstappen op duurzame energie. Daarom verkopen én verhuren ze zonnepanelen, leveren ze groene stroom en installeren ze laadpalen voor elektrische auto's. Ze bieden daarnaast nog slimme services. Zo kun je bijvoorbeeld je zonnepanelen na vijf tot tien jaar inruilen voor nieuwere, beter renderende panelen, of bij een verhuizing je zonnestroomsysteem meenemen. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met zonnepanelen? Kun je daar in onze regionen wel genoeg stroom mee opwekken? Hier volgt een introductie voor wie nieuw is op het gebied van zonnepanelen.

  Hoe werken zonnepanelen?

  Een zonnepaneel bestaat uit een paneel met een groot aantal zogeheten fotovoltaïsche cellen erop. Deze cellen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Ze zijn doorgaans gemaakt van silicium, een element dat voorkomt in bijvoorbeeld zand en glas en waar ook computerchips van gemaakt worden. Zonnepanelen leveren gelijkstroom. Daarom zijn ze aan het elektriciteitsnet, dat met wisselstroom werkt, gekoppeld met een omvormer. Wanneer de zonnepanelen op je dak meer elektriciteit opleveren dan je in huis op dat moment gebruikt, wordt het overschot teruggegeven aan het elektriciteitsnet. De energie die je levert, wordt verrekend met de energie die je afneemt van je elektriciteitsbedrijf op momenten dat je meer elektriciteit verbruikt dan je zonnepanelen opleveren.

  Wat bepaalt de opbrengst van zonnepanelen?

  Om te weten hoeveel energie zonnepanelen opwekken, zijn een paar factoren van belang. Ten eerste natuurlijk het oppervlak van de panelen; hoe meer panelen je op je dak hebt liggen, hoe meer elektriciteit je kunt produceren. Maar dat is lang niet het enige. De hoeveelheid zonnestraling die op je panelen valt, is natuurlijk ook belangrijk. Zonnecellen leveren trouwens ook energie op als het bewolkt is, omdat wolken maar een deel van de zonne-energie tegenhouden – anders zou het immers helemaal donker zijn bij bewolkt weer. Naast de hoeveelheid zon speelt natuurlijk ook de duur ervan een rol; het aantal zonuren dus. Dat is in Nederland trouwens gemiddeld zo'n 1500 uur.

  Overigens is het niet per se zo dat zonnepanelen op een zonnige zomerdag de grootste opbrengst hebben. Zonnepanelen gaan namelijk iets minder opleveren naarmate de temperatuur ervan stijgt; ongeveer vijf procent voor elke tien graden temperatuurstijging. Standaardopgaven van het vermogen van zonnepanelen worden opgegeven voor een temperatuur van het paneel van vijfentwintig graden Celsius. Omdat zonnepanelen een groot deel van de zonne-energie die erop valt absorberen, kunnen ze op een zonnige dag wel zo'n vijftig à zestig graden Celsius worden. Het helpt als de wind langs en onder de panelen door kan waaien, waardoor ze afkoelen.

  Ook de stand van de zonnepanelen speelt natuurlijk een belangrijke rol; de hellingshoek en de richting van de panelen. Een hellingshoek van vijfendertig à zesendertig graden is ideaal voor de breedtegraad waarop Nederland zich bevindt, maar bij hoeken van twintig tot zestig graden is de opbrengst maar vijf procent lager. Op een plat dak kunnen zonnepanelen in de gunstigste positie geïnstalleerd worden. Wat betreft de windrichting waarin de panelen staan, is vijf graden west van het zuiden ideaal, maar ook bij een westelijke of oostelijke situering kunnen ze, wanneer de hellingshoek gunstig is, nog een opbrengst van negentig procent ten opzichte van de ideale ligging halen.

  Tot slot zijn er nog verschillen in rendement; het ene paneel zal in precies dezelfde omstandigheden wat meer of minder presteren dan het andere. Monokristallijne panelen hebben een wat hoger rendement dan polykristallijne panelen, maar zijn duurder in aanschaf doordat het productieproces ingewikkelder is. Het verschil in rendement bedraagt enkele procenten. Zonnepanelen verliezen ook iets van hun rendement naarmate ze ouder worden; vaak zo'n vier tot tien procent in tien jaar. Overigens gaat men er meestal van uit dat ze ongeveer vijfentwintig jaar meegaan; omvormers hebben een levensduur van zo'n tien tot vijftien jaar.

  Moet je onderhoud plegen aan zonnepanelen?

  In principe hoef je niets te doen aan zonnepanelen als ze eenmaal op het dak liggen. Het regenwater spoelt het vuil wel van de panelen af – een bijkomende reden trouwens om zonnepanelen op een plat dak met een hellingshoek te installeren. De panelen worden voorzien van een vuilafstotende laag, zodat vuil moeilijk hecht aan het oppervlak. Op plaatsen met veel luchtverontreiniging, door bijvoorbeeld zware industrie, zouden de panelen met water schoongemaakt kunnen worden als het langdurig droog is. Dit is alleen nodig als de stroomopbrengst opvallend terugloopt. Onderhoud kan de levensduur van de panelen niet verlengen, ze gaan niet langer mee van schoonmaken.

  Heb je een vergunning nodig?

  Meestal is een vergunning van de gemeente niet nodig voor het installeren van zonnepanelen. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen op een monument of wanneer er sprake is van een beschermd dorps- of stadsgezicht. Panelen op een schuin dak moeten doorgaans parallel liggen aan het dak en mogen niet uitsteken, en op een plat dak moeten ze zo ver van de dakrand geplaatst zijn als de panelen hoog zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een folder uitgegeven over de vergunningseisen voor zonnepanelen en zonnecollectoren; deze is onder andere verkrijgbaar bij de gemeente en het Omgevingsloket online.

  Hoe zit dat met de onderlinge verschillen in opbrengst tussen panelen?

  Het vermogen van zonnepanelen, dus de hoeveelheid energie die ze opleveren uit de zonne-energie die ze opvangen, wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Zoals gezegd wordt voor elk zonnepaneel het nominaal vermogen opgegeven onder bepaalde standaardcondities; een vastgestelde hoeveelheid zon die in een eveneens vastgestelde richting op het paneel valt, bij een temperatuur van vijfentwintig graden Celsius. Met het nominaal vermogen kun je dus zonnepanelen onderling vergelijken; een paneel van 260 Wp levert 91% van de energie die een paneel van 285 Wp onder dezelfde omstandigheden geeft.

  Hoeveel elektriciteit levert een zonnepaneel?

  Het nominaal vermogen maakt het ook mogelijk te berekenen hoeveel elektriciteit een zonnepaneel oplevert, en hoeveel panelen je dus nodig hebt om een bepaald verbruik te dekken. In Nederlandse omstandigheden levert één Wattpiek ongeveer 0,85 tot 1 kilowattuur elektriciteit per jaar op. Tien zonnepanelen van 260 Wp genereren dus 2600 x 0,85 = 2210 tot 2600 x 1 = 2600 kWh per jaar. Omgekeerd: wil je weten hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om bijvoorbeeld 4000 kWh per jaar (ongeveer het gemiddelde voor een huishouden van vier personen) op te wekken? Dan heb je dus 4000 tot 4706 Wp aan zonnepanelen nodig; dat wil zeggen 15 tot 18 panelen van 260 Wp, of 14 tot 17 (eigenlijk 16,5) panelen van 285 Wp.

  Hoe snel verdienen zonnepanelen zichzelf terug?

  Wanneer zonnepanelen daadwerkelijk geld gaan opleveren, hangt natuurlijk sterk af van het energietarief dat je betaalt, de hoeveelheid elektriciteit die je panelen opleveren, en wat je betaalt voor de aanschaf van een zonnestroomsysteem. Ruwweg kun je zeggen, dat de terugverdientijd tegenwoordig zo'n vijf tot tien jaar bedraagt. De landelijke subsidie voor zonnepanelen is komen te vervallen in 2013, maar een klein aantal gemeenten biedt nog wel mogelijkheden voor subsidie. Daarnaast kun je de BTW die je over de aanschaf van zonnepanelen betaalt, terugvragen bij de Belastingdienst. Kun je gebruikmaken van een van deze opties om de installatie van je zonnestroomsysteem goedkoper te maken, dan wordt de terugverdientijd natuurlijk korter.

  En hoe zit het als je de productie van zonnepanelen meerekent?

  Ben je geïnteresseerd in de duurzaamheidsaspecten van een zonnestroomsysteem, dan vraag je je misschien ook af hoe het zit met de energiebalans van zonnepanelen. Je eigen milieuvriendelijke stroom opwekken is natuurlijk heel mooi, maar de grondstoffenwinning, de productie, het vervoer enzovoorts van je zonnepanelen kost op zich al energie. De energie die dit kost, was tot voor kort gelijk aan de energie die een zonnestroomsysteem in ongeveer vijf jaar opwekt. Maar door nieuwe productiemethoden is die tijd teruggebracht tot één à twee jaar, zodat je, uitgaande van een levensduur van vijfentwintig jaar, zeker drieëntwintig jaar klimaatneutraal elektriciteit produceert met zonnepanelen.

  Wat krijg ik voor de elektriciteit die ik teruglever aan het elektriciteitsnet?

  De teruggeleverde elektriciteit wordt op de jaarafrekening verrekend met de elektriciteit die je van je energieleverancier hebt afgenomen. Dit wordt salderen genoemd. Je kunt echter nooit meer stroom aftrekken dan door je energiebedrijf is geleverd. Geef je bijvoorbeeld vijftienhonderd kilowattuur terug aan je energiebedrijf, en heeft het jou duizend kilowattuur geleverd, dan blijft er nog vijfhonderd kilowattuur over. Daar krijg je een terugleververgoeding voor. Energieleveranciers zijn vrij om zelf te beslissen hoe hoog die vergoeding is, hoewel de wet voorschrijft dat het een 'redelijke vergoeding' moet zijn. In de praktijk varieert dit van vijf tot elf eurocent per kilowattuur. De gemiddelde prijs van de door elektriciteitsbedrijven geleverde stroom is zo'n twintig cent per kilowattuur, dus je krijgt aanzienlijk minder terug voor je energie dan je zelf betaalt wanneer je stroom afneemt van het elektriciteitsbedrijf.

  Heb ik een nieuwe energiemeter nodig als ik een zonnestroomsysteem neem?

  In sommige gevallen is een nieuwe elektriciteitsmeter nodig wanneer je een zonnestroomsysteem installeert, omdat niet alle meters geschikt zijn voor het terugleveren van energie aan het elektriciteitsnet. Dat hoeft niet altijd samen te hangen met de leeftijd van de meter; een draaischijfmeter is meestal geen bezwaar. Die draait gewoon terug wanneer er overtollig opgewekte elektriciteit teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsbedrijf. Overigens is de meterhuur voor een slimme meter even hoog als voor een

  Zelfstroom
  Beoordelingen, klachten, ervaringen en reviews (65)

  5.4
  49% Zou hier weer kopen!
  Bestellen
  rating
  5.6
  Service
  rating
  5.2
  Prijs
  rating
  4.8
  Leveren
  rating
  5.4

  Schrijf nieuwe review

  Lees hier onafhankelijke reviews, klachten en ervaringen. Wees op de hoogte waar u uw aankoop kunt doen of beoordeel zelf een winkel waar u een (online) aankoop heeft gedaan. Zo bepaalt tegenwoordig heel Nederland zelf welke winkels slecht en goed zijn!

  Schrijf zelf een review over Zelfstroom

  Uw beoordeling

  niet

  Vreselijk elke paar maanden krijg ik weer een pak papier van Zelfstroom met de mededeling dat ik geselecteerd ben dankzij de gunstige ligging.
  Hou daar mee op ik heb mijn dak al vol liggen. Stop met deze bergen onzin papier.

  Walther

  Door: Walther Hesselink22-01-2022
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  2
  rating

  zonnepanelen

  Na zeer soepele bestelling zonnepanelen kwam men niet opdagen op afgesproken dag en tijdstip voor een dakcheck. Bedrijf beweerde dat monteur wel was geweest en dat ik niet thuis was. Zou me zelfs gebeld hebben. Telefoon is inderdaad 1 keer overgegaan met anoniem nr. Ik kon dus niet terugbellen. Bleek monteur ook bij het verkeerde huis te staan. Men zou het oplossen. Inmiddels maand geleden…… nooit meer iets gehoord!

  Door: Caroline12-01-2022
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  4
  rating

  .

  Spam bedrijf, blijft ongewenst aanbiedingen sturen

  Door: An10-12-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  niet tot stand gekomen

  Zojuist het telefoon gesprek met Zelfstroom gevoerd omtrent een offerte aanvraag. Blijkt dat deze partij op mijn dak slechts 3 zonnepanelen zou kunnen plaatsen wat ze gebaseerd hebben op de informatie op goole maps. Bij woningen iets verder op in de straat liggen op vergelijkbaar dak 12 panelen.
  Omdat ze maar 3 panelen kunnen en willen plaatsen kunnen ze geen offerte aanleveren.
  Daarnaast wist de dame aan de lijn nog te vertellen dat ze een "all-risk" verzekering bijleveren bij huur waarbij ook de woning verzekerd zou zijn, dit is niet mogelijk omdat zij als derde partij mijn woning niet kunnen verzekeren.
  Al met al een niet al te snuggere dame aan de l9ijn gehad die niet begrijpt (of wil begrijpen) hoe de vork in de steel zit....

  Voor mij dus geen zaken doen met zelfstroom....

  Door: j vd Pluym24-11-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Zonnepanelen

  Poeh, waar moet ik beginnen. Bij de installatie lieten ze het betonblok van de lift op mijn dak vallen. Schade. Ik heb nu de laatste 2 jaar uitval. Het heeft een half jaar geduurd voordat ik ze kon overtuigen dat het niet aan de netbeheerder lag, maar aan de installatie. Uiteindelijk hebben ze het toegegeven. Vervolgens kwam er een team om een nieuwe kabel te trekken. Is hen niet gelukt na een halve dag klooien met drie man. Bestaande kabel verwijderd dus ik zat zonder stroomopwekking. Ik zou teruggebeld worden voor een nieuwe afspraak. Na 2 weken zelf maar gebeld en moest echt boos worden om ze zo snel mogelijk te laten komen. Ze zijn gisteren geweest met weer drie anderen en ook hen is het niet gelukt een kabel te trekken. Ze gaven het heel snel op. Ik moest maar een specialist inschakelen. Heb vandaag met mijn buurman de kabel zelf getrokken, zonder problemen! Monteur had aangegeven dat het echt een probleem van de installatie was en dat ik recht op schadevergoeding heb. Dat is uiteindelijk in behandeling genomen, maar nooit meer wat van gehoord. Net gebeld en er wordt glashard beweerd dat het aan het net ligt in combinatie met de buren en dat ik geen recht op een vergoeding heb. Ik ben klaar met deze partij!

  Door: Mark de Jong04-11-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  4.5
  rating

  geen aankoop

  NOOIT ZELFSTROOM ,

  Na 4 mailtjes en 2 sms berichtjes van Zelfstroom om mij te herinneren aan de tel afspraak zit ik klaar met mn jaarrekening bij de telefoon, we hebben een belafspraak!
  Wie er belt.....geen Zelfstroom ook na een aantal dagen geen reactie waarom er niet is gebeld. WAARDELOOS, zo ga je niet met potentiele klanten om. Gelukkig zijn er nog andere bedrijven die ook zonnepanelen verkopen en hun klanten weten te waarderen en hun afspraken nakomen. Mijn advies, zoek en bedrijf die zeker in het begin al hun afspraken nakomen en hun klanten met respect behandelen.
  Het is dat je sterren in moet vullen maar het liefst had ik voor alles 0 teren gegeven

  Door: Mar01-11-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Nog helemaal niets...

  Tot twee keer toe ons laten zitten door een belafspraak niet na te komen. Afspraken niet nakomen al op dit moment is voor mij al onbetrouwbaar!

  Door: Alfred26-10-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  18 panelen gehuurd

  Panelen liggen te plat op dak
  blijft dus water op staan
  Zelfstroom doet hier niks aan
  Atama de leverancier reageert ook niet
  Wanprestatie leveren en daarna de klant afschepen
  met bangmakerij dat de garantie vervalt en er kosten ontstaan om ze goed te monteren
  Wat een stelletje oplichters zijn dit
  Bestel hier niks mensen
  Wees gewaarschuwd

  Door: Paul Verwijs15-10-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  2
  rating

  Niet gekocht/gehuurd

  Deze mail gestuurd:
  Ik heb je verteld dat ik niet in huren geïnteresseerd ben maar de panelen eventueel wil kopen.
  Daarop wordt in deze offerte geen antwoord gegeven.
  Bovendien zou je mij uiterlijk maandag de 23e de offerte toesturen, ook dat is niet gebeurd.
  Als het offerte traject al problematisch verloopt, dan heb ik er geen vertrouwen in dat het met de uitvoering goed gaat.
  Dus je hoeft me niet te bellen, ik ga in ieder geval niet met Zelfstroom in zee.

  Door: Peter van Deelen25-08-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Offerte

  Via de folder in de bus, waarbij gesuggereerd wordt dat ons huis is uitgekozen en dat Zelfstroom werkt in samenwerking met de Gemeente een afspraak gemaakt. Ik wilde wel eens uitzoeken wat het verdienmodel van Zelfstroom is. De sales knul van Zelfstrool loopt hoor een verkoopscript af waarbij hij verbruik, tarieven etc wil hebben, die hij vervolgens nodig heeft voor het aanbod naar jouw. Hierin krijg jij een heel klein puntje van jouw eigen taart!

  Als je de investering van zonnepanelen zelf zou doen (5000-7000 euro), verdien je dat in 5-7 jaar terug. Bij zelfstroom ben je circa 15.000-20.000 euro krijt in 15 jaar en moet je nar 15 jaar nog een restbedrag betalen voor de panelen.

  Dit bedrijf houd er malafide verkooppraktijken op na! KIJK UIT en WEES ALERT!

  Door: Ema Nekaf20-08-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Niks

  Blijven maar spammen.

  Door: Swin 13-08-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  2
  rating

  12 panelen

  Voordat je besloten hebt de panelen te kopen, bellen ze je te pas en te onpas. Maar bij een klacht blijft het oorverdovend stil, telefonisch niet te bereiken en op e-mail wordt gewoon niet gereageerd. Tegenstrijdige, onvolledige en onjuiste informatie, de administratieve afhandeling is rampzalig. De panelen gekocht incl. installatie maar bij de schouw blijkt dat een aantal werkzaamheden niet inbegrepen is. Dit terwijl de installatie bij ons (woning met 1 verdieping, plat dak, meer dan genoeg ruimte) echt niet ingewikkeld of afwijkend was. Maar anders kunnen ze niet met 2 mensen 2 installaties per dag doen….Ik zou dit bedrijf aan niemand aanbevelen.

  Door: A.Burgers04-07-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  5
  rating

  13 panelen

  Beloven dat panelen mee kunnen verhuizen in de praktijk geven ze niet thuis, hebben ze geen zin in en gaan dan negeren.
  Simpele tussen woning met 2 ruime schuine daken waar panelen prima op kunnen.
  Oplichters

  Door: Nancy Molema23-06-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  zonnepanelen

  vanaf 1e offerte gaat alles mis
  2x verschillende
  tijden kloppen niet van bezoek
  onderdelen niet juist in de auto
  vervolg afspraak
  factuur ook niet goed

  Door: sluimer23-06-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  2.5
  rating

  zonnepanelen klantnummer: 1372028

  vanaf ontvangst offerte , telefonische contacten , huisbezoek , plaatsen van de panelen. ben ik zeer content over het bedrijf "Zelfstroom" ik zal dit ook zeker aanbevelen aan iedereen in mijn omgeving.
  Nogmaals bedankt voor uw vriendelijke en deskundige contacten.
  Met vriendelijke groet.
  Peter Nagtegaal

  Door: peter nagtegaal19-05-2021
  Zelfstroom21-05-2021

  Beste Peter Nagtegaal, dank voor deze mooie woorden! Fijn dat u tevreden bent over Zelfstroom. Wij zijn er trots op dat we samen met u Nederland een beetje duurzamer mogen maken, en wensen u veel plezier toe met uw nieuwe zonnepanelen. Met energieke groet, Anna

  Verified

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  9.5
  rating

  Niks

  Krijg teveel spam van ze. Bij geen intresse moeten ze echt stoppen ipv. Onnodig papier gebruiken

  Door: Feline14-05-2021
  Zelfstroom21-05-2021

  Zonde dat u onze post niet op prijs stelt. U kunt zich hiervoor eenvoudig afmelden via www.zelfstroom.nl/afmelden. Uw adres wordt dan uit onze bestanden verwijderd. Deze link staat ook op de envelop van onze post vermeld. Met energieke groet, Anna Namens het Zelfstroom team

  Verified

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  2.5
  rating

  10 zonnepanelen

  Klantvriendelijk van het begin tot het einde toe
  Nette monteurs en montage alles schoon achter gelaten
  100 procent tevreden

  Door: A de Bruin04-05-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  10
  rating

  Zonnepanelen

  In december 2020 zijn wij met Zelfstroom een overeenkomst aangegaan voor het installeren van een zonnepaneel installatie op ons dak
  Er is 2 x een dakschouw uitgevoerd, na veel passen en meten is een legplan met 10 panelen gemaakt en bij de laatste dakschouw is dit legpan uitvoerig besproken. Ook is de afstand van de panelen tot de daknok uitvoerig bekeken en besproken.
  Op 3 maart 2021 de dag van installatie kwamen, voor deze bewerkelijke klus, slechts 2 monteurs (1x elektrotechnisch 1x installatie). De installatie monteur was niet kundig en creatief genoeg om de werkzaamheden volgens legplan uit te voeren. Hij was van mening dat er op een bepaald dakdeel onvoldoende afstand was tussen dakraam en daknok. (Deze afstand zou te klein zijn) Tijdens telefonisch contact met het kantoor werd voorgesteld om, met 2 panelen minder, af te wijken van het legplan wat voor ons niet acceptabel was. Vervolgens zijn de monteurs onverrichter zaken en zonder verder overleg vertrokken. Zeer vreemd deze actie, op de internetsite Zelfstroom.nl zijn meerdere foto’s te vinden waar panelen zelfs tegen de daknok geplaatst zijn!!!!!
  Na twee dagen werd ons verzocht om de factuur voor de installatie te betalen???? Dit werd nadat wij telefonisch contact hadden opgenomen, hersteld. Tevens werd afgesproken dat we zouden worden gebeld om tot een oplossing te komen.
  Er is door Zelfstroom geen telefonisch contact meer met ons opgenomen. We ontvingen na 6 dagen een mail met de tekst: ” Dit is helaas niet haalbaar en om deze reden plaatsen wij hier geen panelen. We horen wel of u akkoord gaat met het plaatsen van 8 panelen”.
  Wat Jammer nou
  Even telefonisch contact na 3 maanden was blijkbaar te veel van het goede!!!

  Zelfstroom??? Ze denken in problemen en niet in oplossingen, komen afspraken niet na.
  Snel geld verdienen met gemakkelijke opdrachten bij wat gecompliceerder dak geeft Zelfstroom niet thuis, is te moeilijk
  De klant wordt op een frustrerende manier aan de kant gezet….
  Zelfstroom??? Wat een WAARDELOOS bedrijf.
  Pas op, NIET mee in zee gaan !!!!!!!

  N.B. Inmiddels heeft een betrouwbaar en kundig bedrijf de 10 zonnepanelen , binnen 3 weken, geheel volgens het legplan en onze wens geïnstalleerd.

  Door: J Barnhoorn13-04-2021
  Zelfstroom11-05-2021

  Beste J Barnhoorn, Dank voor het delen van uw ervaringen met Zelfstroom, zonde dat deze niet aan uw verwachtingen hebben voldaan. Ik kan me uw teleurstelling voorstellen, toen onze panelen niet volgens het ontworpen legplan bleken te passen. Dit hangt af van de randmarges die wij aanhouden, en het type en model paneel dat wordt gebruikt. Fijn om te horen dat een andere installateur wel in uw wensen heeft kunnen voorzien. We wensen u veel plezier toe met uw zonnepanelen, ook al zijn ze deze keer niet van Zelfstroom. Met energieke groet, Anna Namens het Zelfstroom team

  Verified

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2.5
  rating

  Niks

  Dit bedrijf is bijzonder agressief in hun verkoop! Zouden aangepakt moeten worden door de overheid. Wees gewaarschuwd!

  Door: Rob08-04-2021
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  4
  rating

  Irritante post

  Blijven maar post sturen, terwijl niemand zit te wachten op dit bedrijf.

  Door: Richard11-03-2021
  constance26-03-2021

  Inderdaad blijven ze maar post sturen, ik heb al eens contact met ze opgenomen om een offerte te vragen. Ze konden helaas niet leveren omdat wij asbest op het dakbeschot hebben. Toen hebben wij ergens anders een offerte gevraagd, de zonnepanelen liggen dus met aangepaste beugeltjes op het dak, er hoefde niet in het dakbeschot geboord te worden en net zo stevig. De panelen hebben intussen al heel veel opgeleverd en ze hebben al menig storm gehad. Maar Zelfstroom blijft maar bomen gebruiken om reclame te maken en dan staat er in de piepkleine lettertjes dat je zelf kunt afmelden, terwijl ze bij ons het dak niet op willen/kunnen gaan. Kom op joh!

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  FAQ

  Is Zelfstroom een betrouwbaar bedrijf?

  Er zijn 65 ervaringen geplaatst over Zelfstroom. Gemiddeld hebben zij als cijfer een 5.4 gekregen, waarbij 49% van de recensenten hebben aangegeven dat ze hier weer zouden kopen.

  In welke sectoren is Zelfstroom actief?

  Zelfstroom is vooral actief in de categorie Energie en daarbinnen gespecialiseerd in de sector(en) Groene energie, Goedkope energie

  Ik heb alle reviews goed gelezen. Wat nu?

  Heb je een positieve indruk gekregen door de reviews? Dan kun je naar de website van Zelfstroom gaan en je bestelling plaatsen. Zo niet, zoek dan hier verder naar een ander bedrijf.